Postojanje

Vi postojite…Uvijek ćete postojati.
Vi ste vjećna iskra života
samo privremeno u  ovom smrtnom okviru.
Tijelo će umrijeti, ali vi nikada nećete umrijeti.

Ako shvatite vašu vjećnu prirodu,
morate  tražiti vaše vjećne interese.
Počinjete razmatrati
potrebu za vjećnim domom,
i što je još važnije, potrebu za
vjećnim prijateljem i ljubavi.

Ljudsko biće je drugačije
od životinje u toliko
da si ljudski oblik dozvoljava
postignuće savršene svijesti o Bogu.
Ljudski oblik života omogućuje osobi
da istražuje – i shvati –
Apsolutnu Istinu.
Posebno kultiviranje odvaja
ljude od životinja.

Ako se greškom identificirate sa vašim tijelom, zaključiti ćete da će vaše postojanje završiti uništenjem vašem tijela. Ali ako znate da ste vjećno biće u tijelu, znati ćete da vaše postojanje neće završiti smrću vašeg tijela.