U potrazi za ljubavlju, mudrošću i suosjećanjem

U potrazi za ljubavlju, mudrošću i suosjećanjem

Osoba koja razumije da će tijelo jednoga dana prestati postojati, a da ona neće prestati postojati, prirodno postaje manje zainteresirana za materijalnu korist i materijalna ostvarenja za koje zna da će joj jednog dana biti oduzeta i postaje sve više zainteresirana za duhovno napredovanje – napredovanje u mudrosti, ljubavi i suosjećanju.