Mir

Ljudi ne mogu kao materijalisti,
sebični ljudi, imati sklad i mir
u obitelji, društvu ili svijetu.

Sklad ne može postojati
ako živimo poput životinja
Ne možemo imati
svijest životinje
i mir čovjeka.

Kako bi svijet bio u miru
mi sami u sebi moramo biti u miru.

Samo osoba koju ne remeti neprestan protok želja – koje utječu poput rijeka u ocean koji se uvijek puni, a ipak je uvijek nepomičan – može postići mir, a ne čovjek koji nastoji zadovoljiti takve želje.