Naučite meditaciju i imajte praznik svaki dan 5.10.2019