Karma Joga

Svi sudjelujemo u nekakvim akcijama ili aktivnostima. Zakon karme znači da postoji reakcija na svaku akciju. I ljudi moraju podnijeti reakciju na svaku svoju akciju. 
Druga matra joga spisa Sri Ishopanishad se odnosi na Karma Jogu ili Predano Služenje. Osoba može željeti živjeti stotine godina ako djeluje prema ovoj istini jer ta vrsta rada je neće vezati uz zakon karme. I za čovjeka tu ne postoji alternativa.


~Sri Ishopanishad, Druga Mantra