Kako kontrolirati ljutnju

Kontrolirati ljutnju. Pitanje je – da li je to moguće? Da. Morate prepoznati kakva vrsta ljutnje je vaš problem. Postoje dvije vrste ljutnje. Jedna vrsta ljutnje je ona u kojoj ste vi pod utjecajem drugih ljudi, koji su već ljuti. A druga vrsta ljutnje je ona ljutnja koju vi sami generirate. Vi generirate ljutnju i vi se identificirate s tom ljutnjom. Jogiji to ne rade. Oni koji prakticiraju jogu, razumiju – ja nisam materijalno tijelo i ja nisam moj um. I prvi korak je u stvari kada prepoznate da vaše fizičko tijelo niste vi. Drugi korak je da vaš um niste vi. Vaš um niste vi – ovo je prva točka, ali druga , važnija točka je ono što je u umu. Dakle um, uključujući misli, vaše osjećaje, vaše brige, i naravno, ponekad se tu pojavi i ljutnja. Dakle uobičajeno ljudi kažu: ljudi se identificiraju sa onim što je u umu. Kažu nam: ja sam ljut. Ja sam ljut. Jogiji to ne rade. Jogiji promatraju um i kažu: „ja sam iskusio ljutnju u mom umu“ Dakle oni se ne identificiraju sa onim što im se događa u umu. U našoj školi mi učimo ljude vrlo jednostavnoj istini – koja potječe od pamtivijeka, a mi smo je naučili od jogija:

Nad mrtvom materijom – postoje osjetila. Osjetila koja sudjeluju, koja vide ili osjećaju. Osjećaju tvari putem svojih osjetila. Nad osjetilima je um, um je poviše osjetila. Nad umom je inteligencija. Dakle vaša inteligencija je poviše uma. I također Duša, mi, mi smo poviše inteligencije. Postoji još nešto između inteligencije i vas. A to je lažni ego. Dakle mi ljude učimo da je moguće podići našu svijest na nivo s kojeg putem inteligencije možemo promatrati naš um. I putem inteligencije možemo suditi: možda za mene nije dobro da budem ljut. Dakle kada donesem ovakvu odluku ja mogu pustiti ljutnju. Ako želim biti ljut onda idem do tog osjećaja, i u tom osjećaju pronađem sklonište. Jogiji to mogu. Kontrolirati um je vrlo velik izazov, a joga procesom možete kontrolirati um. Za one koji kontroliraju svoj um, um im je prijatelj.

Za one koji ne kontroliraju svoj um, um im je najveći neprijatelj. Dakle vaš neprijatelj vam je vrlo blizu. To je vaš um. Molim vas dođite do nas, i naučite kako postati jogi, kako kontrolirati svoj um.

Hvala vam lijepa.