Duhovna hrana

U svojoj knjizi „Malo je lijepo“ istaknuti Britanski ekonomist E.F. Schumacher je napisao: „Uvid u mudrost… nam omogućava da vidimo prazninu i osnovno nezadovoljstvo života koji je predan prvenstveno težnji za materijalnim, zanemarujući duhovno.“

„Takav život nužno postavlja čovjeka protiv čovjeka i naciju protiv nacije, jer su ljudske potrebe beskonačne, a beskrajnost se može postići samo u duhovnom kraljevstvu, nikada u materijalnom“.

Bez obzira koliko osoba zadovoljava svoja osjetila nikada neće biti u potpunosti zadovoljna.

Materijalna hrana, materijalne stvari, materijalno zadovoljenje osjetila ne može zadovoljiti atmu (dušu).

Isto kao što je tijelu potrebna materijalna hrana, tako je i duši potrebna duhovna hrana.