Uklanjanje prepreka mudrošću

Uklanjanje prepreka mudrošću

Nema ništa loše u tome što se razlikujemo u vanjskom izgledu, etiketama i vanjskim funkcijama. U stvari, takve razlike su potrebne i vrijedne. Problem nastaje kada se lažno identificiramo s našim tijelima, tjelesnim etiketama i funkcijama.

Ukoliko nismo u stanju vidjeti samu osobu, mimo etiketa, može nam se dogoditi da završimo u svijetu barijera i sukoba. Ako ste mudri možete vidjeti osobu ili atmu unutar tijela, i imati odnos sa osobom, a ne sa tijelom. Ako ste mudri, slobodni ste od predrasuda, rasisma i seksizma.