Svjesnost

Svjesnost

Svjesnost se odnosi na to određeno vaše svojstvo, Jastvo, koje vam omogućuje da doživite misli, osjećaje, svijet i naravno vaše postojanje. 

Samosvijest znači biti svjestan da „Ja jesam“.

Svjesnost se ne odnosi na rijeku umnih događanja, misli, osjećaja, emocija, ideja, oblika itd… nego na svojstvenu karakteristiku ili sposobnost koja omogućuje Jastvu da doživi rijeku umnih događanja.

Svjesnost je vaše prirodno svojstvo – u stvari, vaša bit – koja omogućava ovo svjedočenje i promatranje. Kao takva, svjesnost se ne može odvojiti od vas, Jastva.