Kada kažete duša znate li o čemu govorite? Moderna znanost naspram joga znanosti

Kada kažete duša znate li o čemu govorite? Moderna znanost naspram joga znanosti.

https://vimeo.com/337444586